't Kadeeke

't Kadeeke

Kinderdagverblijf Vosselaar

Prijskaartje

't Kadeeke

Voor ’t Kadeeke bedraagt onze dagprijs bedraagt 29 euro voor een hele dag en 18 euro voor een halve dag (maximum 5 uren). Voor de luiers betaald u 1,5 euro voor een hele dag en 0,90 euro voor een halve. Volgens deze tarieven wordt een vast maandbedrag berekend dat voor de 15e van de betreffende opvangmaand moet zijn betaald via een doorlopende opdracht.

't Kadeeke

Er wordt op jaarbasis 7 weken (2 weken dat wij gesloten zijn en 5 weken die u zelf opneemt: verlof, ziekte, brugdagen, feestdagen) afgetrokken, ouders betalen dus iedere maand hetzelfde (ook tijdens de vakantiemaanden). Op deze manier worden de opvangkosten verdeeld over het ganse jaar en weet u vooraf duidelijk het vaste te betalen bedrag. Deze kosten kan je fiscaal inbrengen met een maximum van 13 euro per kind per opvangdag voor het inkomstenjaar 2020. Vanaf inkomstenjaar 2021 wordt de vermindering verhoogd tot 13,70 euro en daarna wordt het bedrag jaarlijks aan de index aangepast.

In deze maandprijs zit inbegrepen: voeding (zelf vers bereide warme maaltijden, soep, tussendoortjes), drankjes (appelsap, fruitsap, water en melk), verzorgingsproducten, gebruik van slabben, washandjes en slaapzakken,… Fles- en borstvoeding en dieetvoeding zit niet in de dagprijs.

Het minimum aantal dagen waarvoor u moet inschrijven is vastgesteld op 2,5 dag, 2 dagen kan enkel indien u de dagen neemt die wij voorstellen. Heeft u buiten uw ingeschreven opvangdagen een dagje extra opvang nodig, aarzel dan niet om het te vragen.

Vanaf januari 2019 kan er gebruik gemaakt worden van een kinderopvangtoeslag te bekomen via het groeipakket van de mutualiteit. Deze toeslag bedraagt 3,23 euro voor meer dan 5 uren opvang, tussen 3 en 5 uren opvang krijgt u de helft van dit bedrag.

't Kadeeke 3

Vanaf 1 februari 2019 volgen we met ’t Kadeeke 3 het systeem inkomenstarief. Ouders betalen afhankelijk van de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten van het gezin.

Extra kosten:

  • 2 euro/volle dag of 1 euro/halve dag voor luiers, verzorgingsproducten, afvalverwerking en administratie.
  • Bij het gebruik van herbruikbare luiers of uw kindje is zindelijk: 0,50 euro/volle dag of 0,25 euro/halve dag voor verzorgingsproducten en administratie.

We geven absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding hiervoor te volgen (rekening houdend met de beschikbare capaciteit).

Daarnaast geven we voorrang aan:

  • Alleenstaanden
  • Gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
  • Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben
  • Broertjes/zusjes van kindjes die reeds in ’t Kadeeke 3 zijn opgevangen of nog worden opgevangen
  • Ouders voor wie het vanwege sociale of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin