't Kadeeke

't Kadeeke

Kinderdagverblijf Vosselaar

Onze missie

Kwaliteitsvolle en pedagogisch verantwoorde kinderopvang in eigen woonomgeving is ons doel. We creëren zo een aangenaam en creatief klimaat waarin het kind centraal staat.

't Kadeeke

Kinderen moeten in hun eigen ritme kunnen groeien in een uitdagende, veilige en kindvriendelijke omgeving waarin ze zich veilig en geborgen voelen om zich optimaal te kunnen ontplooien in hun ontwikkeling. Waarbij we steeds werken aan het welbevinden het betrokkenheid van elk kind.

We streven naar respect, zowel voor de kinderen, ouders en medewerkers. Door dit respect te tonen en dit als waarde centraal te zetten, willen we dit doorgeven in de opvoeding van de kinderen.

Gezonde, afwisselende, verse voeding is onze troef.

Met deze opvang willen we tegemoet komen aan vragen van ouders, die wegens hun werksituatie of leefomstandigheden behoefte hebben aan kinderopvang.